Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

L’Organisme Autònom de Salut Pública de Diputació de Girona (Dipsalut), ens ha concedit dues subvencions:

  1. Intervencions terapèutiques per a ONL(pag.6):  Millorem el benestar emocional i físic. Millorem la qualitat de vida durant el covid-19, import concedit 2.666,33.-€
  2. Condicions de vida i estils de vida per a ONL (pag.9): Millorem la salut de les persones mitjançant la rehabilitació i la introducció de noves eines, import concedit 4.051,69.-€