Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

SERVEIS CENTRALS

SERVEIS CENTRALS

Serveis Centrals Els serveis centrals de la Fundació Vimar donen suport administratiu i de gestió a tots els serveis. Oficines cedides per l’Ajuntament de Sant Antoni de...