administracio@fundaciovimar.org

972 60 19 46

administracio@fundaciovimar.org

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

SAPLL

SAPLL

Programa de “SUPORT A L’AUTONOMIA A LA PRÒPIA LLAR” (SAPLL) Orientació i suport a persones amb discapacitat i/o malaltia mental que viuen a casa seva.Aquest servei es va iniciar a la nostra entitat el mes d’octubre de 2007. Els números de registre al...
SAD

SAD

Servei d’ajuda a domicili (SAD) Orientació i suport a persones amb discapacitat i/o malaltia mental que viuen a casa seva.Aquest servei es va iniciar a la nostra entitat el mes d’octubre de 2007. Els números de registre al Departament de Treball Afers Socials i...