Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

SAPLL

SAPLL

Programa de “SUPORT A L’AUTONOMIA A LA PRÒPIA LLAR” (SAPLL) ​La Fundació Vimar disposa del Servei a l’Autonomia de la Pròpia Llar, servei que té l’objectiu de contribuir al desenvolupament, de les persones amb discapacitat i/o a les persones amb...
SAD

SAD

Servei d’ajuda a domicili (SAD) Orientació i suport a persones amb discapacitat i/o malaltia mental que viuen a casa seva.Aquest servei es va iniciar a la nostra entitat el mes d’octubre de 2007. Els números de registre al Departament de Treball Afers Socials i...