Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

CAE

CAE

QUE FEM? -> SERVEIS DIÜRNS -> CAE Centre d’Atenció Especialitzada (CAE) “Robert Pallí” El CAE és un servei d’acolliment diürn que presta atenció especialitzada a persones amb greus discapacitats. Comptem amb set places, ubicades a les instal•lacions de la...
STO

STO

QUE FEM? -> SERVEIS DIÜRNS -> STO Servei de Teràpia Ocupacional (STO)  a Santa Cristina d’Aro És un servei d’atenció diürna adreçat a persones adultes amb especials capacitats, amb un grau de disminució igual o superior 65%, que no poden incorporar-se al sistema...