Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Centre d’Atenció Especialitzada (CAE) “Bòbila”

Centre d’Atenció Especialitzada (CAE) “Bòbila”

QUE FEM? -> SERVEIS DIÜRNS -> Centre d’Atenció Especialitzada (CAE) “Bòbila” Centre d’Atenció Especialitzada (CAE) “Bòbila” El CAE és un servei d’acolliment diürn que presta atenció especialitzada a persones amb greus discapacitats. Comptem amb 12 places en...
Servei De Teràpia Ocupacional (STO)  a Santa Cristina d’Aro

Servei De Teràpia Ocupacional (STO) a Santa Cristina d’Aro

QUE FEM? -> SERVEIS DIÜRNS -> STO Servei de Teràpia Ocupacional (STO)  a Santa Cristina d’Aro És un servei d’atenció diürna adreçat a persones adultes amb especials capacitats, amb un grau de disminució igual o superior 65%, que no poden incorporar-se al sistema...