Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

MISSIÓ

 

Donar Qualitat de Vida a les persones amb capacitats especials i/o en situacions de vulnerabilitat i a les seves famílies a la comarca del Baix Empordà, oferint suports individualitzats sota criteris d’excel·lència,  professionalitat i innovació.

 

Vimar es compromet a:

 • Personalització dels serveis amb l’objectiu de fomentar l’atenció individualitzada a la persona.
 • Fomentar l’autonomia en el creixement de la persona.
 • Transparència en la gestió, oferint comunicació directa amb les famílies i els professionals.
 • Fomentar el desenvolupament del projecte de vida individual i a la comunitat.
 • Promoure nous serveis i noves iniciatives d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i situació de vulnerabilitat que complementin l’acció d’atenció integral de la persona
 • Oferir assessorament i acompanyament a les famílies.

VISIÓ

 

Continuar sent una entitat de referència en la promoció de serveis integrals i iniciatives que fomentin el benestar i el desenvolupament de les persones, des d’una gestió de proximitat geogràfica.

 

Objectius de futur

 • Impulsar, promoure, finançar i executar accions de tipus culturals, educatives, mèdiques, laborals i d‘acolliment de persones amb especials capacitats.
 • Portar a terme activitats encaminades a poder desenvolupar la tasca d‘acolliment residencial de persones amb especials capacitats.
 • Crear, bé directament o amb col·laboració d‘altres persones físiques o jurídiques, tallers d‘ocupació per a persones amb discapacitat.

VALORS

 •  
 • Inclusió social i participació: Entenem la diversitat i la participació com un valor afegit.
 • Professionalitat: Busquem l’excel·lència en tots els nostres professionals
 • Innovació: Fomentem el pensament innovador capaç de generar un impacte social positiu.
 • Transparència: Es promouen els mitjans necessaris que afavoreixen una comunicació interna i externa que correspongui fidelment a la realitat.